Praca lekarza związana jest z ogromną odpowiedzialnością społeczną. Właśnie dlatego każdy medyk pracujący w ramach własnej działalności gospodarczej zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowej polisy OC od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie stanowi element podstawowej ochrony pacjentów. W dzisiejszym artykule dowiesz się, kiedy należy wykupić OC dla lekarzy oraz co obejmuje polisa.

Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie dla lekarzy?

Obowiązkowe OC lekarzy stanowi jedną z form ochrony bezpieczeństwa każdego pacjenta. Konieczność zakupu odpowiedniej polisy została nałożona na medyków w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. Warto pamiętać o tym, że pomimo wielu lat nauki i zdobywania doświadczenia, zawód lekarza obarczony jest ryzykiem wyrządzenia szkody. Głównym celem świadczenia jest pokrycie kosztów ewentualnego zadośćuczynienia, odszkodowania oraz rent w przypadku popełnienia błędu lekarskiego.

W tym miejscu należy podkreślić, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje jedynie szkody osobowe. Nie ma możliwości uzyskania świadczenia w przypadku szkody rzeczowej. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na lekarzach świadczących prywatne usługi lekarskie w ramach działalności gospodarczej. Specjaliści zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło mogą jednak zdecydować się na dokupienie dobrowolnej polisy zawodowej.

Co obejmuje obowiązkowe OC lekarzy?

Ubezpieczenie OC lekarzy obejmuje szkody związane z działaniem lub zaniechaniem podczas świadczenia usług medycznych na terenie kraju. Głównym celem polisy jest ochrona pacjentów przed ewentualnymi błędami lekarskimi. Pokrywa także skutki finansowe szkody wyrządzonej w czasie wykonywania zabiegów kosmetycznych i operacji plastycznych, jeśli te przeprowadzane były w związku z leczeniem wad wrodzonych, urazem lub powstałych w następstwie choroby.

Rozporządzenie określa przy tym wysokość minimalnych sum gwarancyjnych. W przypadku jednorazowego zdarzenia musi wynosić co najmniej równowartość 75 tys. euro oraz 300 tys. euro dla wszystkich zdarzeń. Przepisy ustanowiły także minimalne sumy gwarancyjne dla fizjoterapeutów oraz pielęgniarek, które wynoszą równowartość 30 tys. euro dla jednego zdarzenia i 150 tys. euro dla wszystkich zdarzeń. Każdy medyk może dodatkowo ubezpieczyć się od NNW. Ubezpieczenie dobrowolne rozszerza zakres ochrony. Jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego specjalisty, który narażony jest na kontakt z czynnikami ryzyka.

Kiedy warto zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie zawodowe?

Specyfika zawodu lekarza związana jest z ogromną odpowiedzialnością. Jednocześnie nawet najbardziej doświadczeni specjaliści mogą popełnić błąd, który doprowadzi do szkody pacjenta. Dobrowolna polisa OC stanowi najlepsze zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami związanymi z wypłatą ewentualnego odszkodowania lub rekompensaty. Wsparcie ubezpieczyciela zapewnia tym samym komfort i poczucie bezpieczeństwa w codziennej praktyce każdego lekarza, niezależnie od specjalizacji.

W tym miejscu należy podkreślić, że mimo braku prawnego obowiązku posiadania ubezpieczenia, wiele placówek medycznych wymaga ich od swoich pracowników. Warto przypomnieć o tym, że na wykupienie dodatkowej polisy mogą zdecydować się także pielęgniarki oraz fizjoterapeuci zatrudnieni przez placówkę medyczną. Wysokość składki uzależniona jest przy tym od wielu czynników. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę m.in. specjalizację, doświadczenie oraz lokalizację gabinetu.