Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Kiedy to ma sens?

W minionych latach nastąpiła widoczna tendencja wzrostowa w kontekście imigracji zarobkowej do Polski. Pojawia się wielu pracowników sezonowych, ale i również studentów oraz turystów. Wszyscy oni korzystają z polskiej opieki zdrowotnej. Osoby myślące o stałym pobycie w Polsce rejestrują się przeważnie w najbliższym oddziale NFZ, a jeśli spełniają określone kryteria, […]

czytaj dalej