W minionych latach nastąpiła widoczna tendencja wzrostowa w kontekście imigracji zarobkowej do Polski. Pojawia się wielu pracowników sezonowych, ale i również studentów oraz turystów. Wszyscy oni korzystają z polskiej opieki zdrowotnej. Osoby myślące o stałym pobycie w Polsce rejestrują się przeważnie w najbliższym oddziale NFZ, a jeśli spełniają określone kryteria, to korzystają z państwowego systemu zdrowia w ten sam sposób co Polacy. Istnieje też druga możliwość. Jest nią wykup prywatnej polisy ubezpieczeniowej. Co ona gwarantuje cudzoziemcom i kiedy mogą się na nią zdecydować? Jakim grupom w szczególności jest dedykowana?

Ubezpieczenia państwowe a prywatna polisa

Różnica pomiędzy tymi dwoma jest istotna. Złożenie wniosku do wojewódzkiego oddziału NFZ jest obligatoryjne, jeśli cudzoziemcy planują przebywać w Polsce na stałe. Prawo do publicznej opieki zdrowotnej przysługuje im, kiedy mają w pełni zalegalizowany pobyt na terenie kraju, uczące się w Polsce dzieci, są zarejestrowani w Państwowym Urzędzie Pracy lub mają status uchodźcy wojennego. Turyści i studenci zagraniczni, którzy pochodzą z krajów członkowskich UE, nie muszą rejestrować się w NFZ. Obowiązujące normy prawne regulują kwestie refundowania zabiegów i leczenia, o ile obcokrajowiec ma wykupione ubezpieczenie zdrowotne na terenie swojego kraju i dysponuje kartą EKUZ.

W minionych latach nastąpiła widoczna tendencja wzrostowa w kontekście imigracji zarobkowej do Polski

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców to z kolei inna para kaloszy. Jest ono bowiem całkowicie dobrowolne. Na ogół stanowi alternatywę dla osób, które dysponują nieco większymi środkami finansowymi i pragną lepiej się zabezpieczyć pod kątem opieki zdrowotnej lub też po prostu pragną się zabezpieczyć w trakcie podróży. Wymagają jedynie wykupienia stosownej polisy ubezpieczeniowej i opłacania składek o wyznaczonej wartości. Dedykowane jest ludziom przebywających na terenie Polski w celach turystycznych bądź naukowych.

Prywatne polisy ubezpieczeniowe – co dają?

Warto skupić się nad kolejnym ważnym aspektem, a mianowicie nad procesem wykupu polisy zdrowotnej dla cudzoziemców. Pochodząc z krajów spoza UE, czy to w celach zarobkowych, naukowych, czy turystycznych i nie planując stałego pobytu w Polsce, można wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w dostępnych firmach ubezpieczeniowych. Warunkiem niezbędnym jest oczywiście posiadanie wizy uprawniającej do pobytu na terenie Polski. Obywatele państw członkowskich nie mają tego problemu. Mogą i jest to wielce zalecane, wykupić polisę ubezpieczeniową refundującą koszty leczenia na okres od miesiąca do roku. Uiszczają wówczas stosowną składkę i nie muszą się martwić o nagłe, a nieprzyjazne zdarzenia losowe. Co charakteryzuje takie ubezpieczenia?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców to z kolei inna para kaloszy

Koszty leczenia. Standardowa polisa ubezpieczeniowa wykupiona przez obcokrajowca pokrywa aż 40 000 euro na cele związane z leczeniem. Jeśli mowa o pobycie tymczasowym, np. w czasie wymiany studenckiej, to refundacja leczenia w tym zakresie jest naprawdę spora. Pokrywa leczenie ambulatoryjne, hospitalizację, leczenie stomatologiczne i koszty transportu (więcej).

Wygoda. Wykup ubezpieczenia dla cudzoziemców nie jest związany ściśle z naszym krajem. Można zdecydować się na taki krok, operując z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy znaleźć w Internecie odpowiednią firmę ubezpieczeniową i wyrazić chęć zakupu polisy zdrowotnej obowiązującej na terenie Strefy Schengen, a więc i w naszym kraju.

Niskie składki. Przeważnie wysokość składek nie jest obciążająca dla budżetu. Za kilkadziesiąt złotych można wykupić sobie ten luksus, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów ze zdrowiem, nie będzie trzeba się głowić nad źródłem finansowania leczenia.