Mieszkania na wynajem dają ogromne możliwości na posiadanie własnego lokum. Na tego typu rozwiązania decydują się młodzi ludzie. Z uwagi na otrzymanie zbyt dużej dawki wolności mogą popełniać błędy, które mogą być przyczyną uszkodzenia mienia. Do drugiej grupy wynajmujących możemy zaliczyć osoby pracujące. Im również zdarzają się wypadki, które bezpośrednio lub pośrednio mogą stawiać ich w niekorzystnej sytuacji finansowej. Na szczęście ubezpieczenie najemcy ze strony iexpert.pl może ich ochronić na wypadek kradzieży, włamania lub nieumyślnego uszkodzenia mienia.

Na jaką wysokość odszkodowania może liczyć wynajemca lub sąsiad?

Wysokość polisy OC najemcy jest zależna od opłaty miesięcznej składki. Im wyższa, tym koszt ochrony jest większy. Patrząc na rankingi Towarzystw ubezpieczenie najemcy jest znacznie tańszą inwestycją niż koszty pokrycia wyrządzonych szkód. Składki na ubezpieczenie najemcy wahają się w granicach od 40 do 50 złotych za miesiąc. Zdarzenie losowe np. pożar może nas kosztować nawet 50 tys. złotych. Warto mieć to na uwadze.

Oto przykładowe wysokości odszkodowania, z którymi możesz się zapoznać u ubezpieczyciela:

  • skradziona biżuteria – 40% sumy ubezpieczenia; ochrona obowiązuje do 50 tys. złotych,
  • szkody wyrządzone przez dziecko do 13 roku życia – odpowiedzialność do 10 tys. złotych
  • szkody w wyniku zaniedbania przeglądu technicznego np. instalacji – do 50% wartości ubezpieczenia
  • kradzież gotówki – 10% wartości; ochrona obowiązuje do 10 tys. złotych
  • ruchomości domowe w garażu, budowli lub pomieszczeniu gosp. – do 30% wartości ubezpieczenia
  • uszkodzenia sprzętu biurowego – zwrot do 10 tysięcy złotych
  • ruchomości domowe poza miejsce zamieszkania – zwrot do 10% sumy ubezpieczenia
  • kradzież zwierząt – rekompensata do 5 tysięcy złotych.

Jak wygląda oszacowanie kosztów mienia?

Za oszacowanie kosztów mienia jest odpowiedzialny rzeczoznawca. W trakcie przeprowadzania procesu oględzin osoba uprawniona sporządza protokół.  Na tej podstawie jest obliczana finalna rekompensata dla poszkodowanego. Posiadane ubezpieczenie najemcy pokrywa koszty prawne związane z czynnościami rzeczoznawcy. Jako winowajca nie musisz się obawiać, że zapłacisz za sporządzenie protokołu.

Aby działania rzeczoznawcy przebiegały sprawniej rzeczoznawca może poprosić poszkodowanego o przedstawienie dokumentów kupna i sprzedaży sprzętów. Warto posiadać dowody zakupu materiałów budowlanych. Rada ta może się przydać osobom, które posiadają ubezpieczenie najemcy. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy ofiarami zalanego mieszkania, pożaru lub kradzieży mienia.