Wiele osób posiadając wolne mieszkanie decyduje się na powierzenie go lokatorom. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko ktoś zajmuje się lokalem, ale również jest to dodatkowy, stały przypływ gotówki.

Ubezpieczenie najmu mieszkania to korzyści nie tylko dla wynajmującego może z niego skorzystać również najemca. Na co warto zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie najmu mieszkania przez właściciela

Podstawowa umowa dotycząca ubezpieczenia najmu mieszkania dotyczy głównie zdarzeń losowych. Oznacza to, że mieszkanie jest ubezpieczone od:

  • pożaru;
  • powodzi;
  • zalania przez sąsiadów;
  • ulewnego deszczu;
  • uderzenia piorunów;
  • wybuchu
  • silnego wiatru.

Na żadne z powyższych sytuacji ani lokator, ani tym bardziej właściciel nie mają wpływu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że każda umowa z ubezpieczycielem jest inna i może w niej nie znajdować się np. punkt dotyczący powodzi. Warto przed podpisaniem umowy rozważyć, na jakie zagrożenia narażony jest lokal i na tej podstawie go ubezpieczyć.

Co więcej, przekazanie kluczy do mieszkania obcym osobom zawsze związane jest z jakimś ryzykiem. Lokatorzy mogą okazać się nieuczciwi, nie szanować mienia należącego do właściciela, czy nawet go okradać. Niestety wynajmujący nie ma zbytnio możliwości sprawdzić, czy dany lokator będzie dbał o lokal, tak jakby należał do niego. Można jednak się zabezpieczyć właśnie ubezpieczeniem.

W zależności od polisy właściciel mieszkania ma możliwość ubezpieczyć mieszkanie od zniszczeń, dewastacji oraz stłuczeń szklanych przedmiotów (także okien). Jest to na pewno spore zabezpieczenie dla posiadacza lokalu. W razie szkód wyrządzonych przez najemcę ubezpieczenie może pokryć, choć część strat.

Ubezpieczenie najmu mieszkania przez najemcę


Ubezpieczenie mieszkania pod żadnym pozorem nie jest obowiązkiem lokatora. Jeżeli lokal ma by ubezpieczony, to formalności leżą wyłącznie po stronie właściciela. Nie oznacza to jednak, że najemca nie może zabezpieczyć swojego mienia. Osoby, mieszkające w danym lokalu przez dłuższy czas, na pewno zgromadziły jakieś wartościowe przedmioty, choćby komputer, czy telewizor. W takim wypadku warto je ubezpieczyć. Kradzież, czy zniszczenie takich sprzętów to spory koszt, a przecież opłaty za wynajęcie mieszkania do niskich nie należą.
Poza tym lokator powinien wziąć pod uwagę ubezpieczenie od szkód wyrządzonych innym osobom np. zalanie mieszkania, czy drzwi pogryzione przez psa, którego jest opiekunem. Taka polisa ubezpieczeniowa obejmuje bowiem nie tylko szkody wyrządzone przez osobę, która podpisała umowę najmu, ale także przez inne, które wspólnie z najemcą zamieszkują oraz zwierzęta domowe.