Każdy lekarz jest niezmiernie ważną dla społeczeństwa osobą. Dzięki medykom możemy żyć dłużej, a niezbyt poważne z dzisiejszego punktu widzenia choroby nie doprowadzają już nas do kalectwa lub śmierci. Nie znaczy to jednak, że lekarze pracujący dzisiaj w medycynie są bezbłędni. Wręcz przeciwnie, nadal są tylko ludźmi i choćby byli przeszkoleni najlepiej na świecie, mogą nie ustrzec się pewnych oczywistych błędów. Stąd też wymyślono coś takiego jak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla właśnie tej grupy zawodowej. Przeciętnemu Kowalskiemu mogą one kojarzyć się przede wszystkim z polisą ubezpieczeniową na samochody osobowe. Jednak tak naprawdę ubezpieczenia te są o wiele szersze niż może się wydawać, co sprawia że korzysta z nich całe mnóstwo ludzi.

Co daje lekarzowi ubezpieczenie OC?

Można by zadać pytanie przed czym właściwie chroni lekarza jego ubezpieczenie. Odpowiedź jest prosta, musimy jednak implikować do niej kwestię błędów medycznych. Otóż jest to sytuacja, gdy lekarz pomimo swoich najlepszych zamiarów podejmuje złą decyzję. Jej skutkiem może być pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, kalectwo lub nawet śmierć. Niestety jak wspominaliśmy wcześniej, dopóki skomplikowane zabiegi i operacje będą przeprowadzać ludzie, takie sytuacje będą się zdarzały. Stąd ubezpieczenia lekarzy są tak potrzebne, ponieważ pozwalają im one na uniknięcie części konsekwencji błędów. Oczywiście nie ma sposobu by ubezpieczyć się od odpowiedzialności karnej. Ta jednak w znakomitej większości przypadków nie wchodzi w rachubę, ponieważ nikt nie uśmierca pacjentów celowo. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła z powodu błędu medycznego, wciąż na lekarzu ciąży odpowiedzialność cywilna, która zazwyczaj sprowadza się do konieczności zapłacenia odszkodowania za błąd. Może to doprowadzić do bankructwa, stąd ubezpieczenia lekarskie, które mają za zadanie przejąć na siebie ciężar wypłaty odszkodowań.

Każdy lekarz jest niezmiernie ważną dla społeczeństwa osobą

Czy ubezpieczenia dla lekarzy są obowiązkowe?

Inną kwestią jest to, czy medyk by pracować w zawodzie zobowiązany jest do posiadania polisy OC. Zasadniczo odpowiedź brzmi tak. Absolutnie każdy lekarz musi być objęty działaniem ubezpieczenia, zarówno jeżeli pracuje w placówce publicznej, prywatnej, albo prowadzi swój własny gabinet. Nie zawsze jednak istnieje konieczność wykupu takiej polisy przez samego zainteresowanego. Zacznijmy od przypadku najbardziej standardowego, czyli lekarza pracującego w publicznym szpitalu. Tutaj ubezpieczenia lekarzy są z mocy prawa wykupowane przez samą placówkę, która jest do tego zobowiązana. Polisa OC działa na wszystkich zatrudnionych medyków, stąd nie ma już obowiązku ani konieczności podpisywania umowy o odrębne ubezpieczenie. W przypadku placówek prywatnych dużo zależy od decyzji właściciela. Jeżeli wykupił on zbiorowe OC dla wszystkich lekarzy, nie muszą oni już przejmować się polisami. Jeżeli jednak właściciel zdecydował, że każdy pracownik musi sam wykupić dla siebie ubezpieczenie, jest zobowiązany poinformować o tym całą kadrę. W przypadku prywatnych praktyk lekarskich, medyk zobowiązany jest do samodzielnego wykupienia polisy OC w każdej sytuacji.

Jak można się więc przekonać, kwestia obowiązkowości ubezpieczenia lekarzy w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest prosta: Obowiązek ten istnieje zawsze i w każdej sytuacji. Wywiązanie się z niego nie zawsze jest jednak w gestii samego medyka. Publiczne placówki same muszą ubezpieczać wszystkich zatrudnionych, prywatne mają w tym zakresie wybór, a prowadzący własne gabinety medyczne muszą obowiązkowo ubezpieczać się sami.

Można by zadać pytanie przed czym właściwie chroni lekarza jego ubezpieczenie