Musimy wszyscy wiedzieć, że osoby, które są radcami prawnymi, mają ustawowy obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Oczywiście z ubezpieczenia nie muszą korzystać radcy prawni, którzy nie wykonują obecnie zawodu.

Co to za ubezpieczenie?

OC radcy prawnego to ubezpieczenie, które obejmuje odpowiedzialność cywilną radców prawnych bezpośrednio za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, które się zaliczają co szeroko pojętej pomocy prawnej. Co do pomocy prawnej się zalicza? Jest to:

  • udzielanie porad prawnych,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • sporządzenie opinii prawnych,
  • występowanie przed urzędami oraz sądami.

To ubezpieczenie obejmuje samą odpowiedzialność ubezpieczonego radcy bezpośrednio za szkody, które zostały wyrządzone niedozwolonym czynem, czy też wynikły z nienależytego wykonania porady prawnej. Zakres szczegółowy tegoż obowiązku ubezpieczenia za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodowych czynności są zawarte w stosownym ubezpieczeniu. Radcy prawni w praktyce takowego ubezpieczenia nie zawierają w sposób indywidualny. Najczęściej ubezpiecza ich zbiorowo zawodowy samorząd. Jak najbardziej kodeks cywilny zezwala na takie postępowanie.

OC radcy prawnego to ubezpieczenie, które obejmuje odpowiedzialność cywilną radców prawnych bezpośrednio za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, które się zaliczają co szeroko pojętej pomocy prawnej

Zalety ubezpieczenia grupowego

Eksperci mówią jasno, że ubezpieczenia radców prawnych grupowe mają sporo zalet. Najważniejsze jest to, że ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na rzecz wszelkich członków, którzy są objęci samym obowiązkiem ubezpieczenia. Składki są opłacane bezpośrednio przez izbę okręgową. Nie trzeba się zatem obawiać, że z uwagi na zapomnienie o opłaceniu składki, dany radca prawny będzie nieubezpieczony. Ochrona pojawia się zawsze.

Każdy radca prawny, który prowadzi swoją kancelarię, może bez żadnego problemu zdecydować się na wykupienie tak zwanego nadwyżkowego ubezpieczenia. O co konkretnie chodzi? W takim ubezpieczeniu gwarancyjne sumy mogą być naprawdę bardzo wysokie. Suma gwarancyjna minimalna, która jest nawet podwyższona automatycznie w grupowym ubezpieczeniu, może się okazać niewystarczająca.

Najlepiej warto o swojej sytuacji porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym. Dzięki temu zapozna się ze wszystkim i na podstawie zebranych informacji będzie mógł wybrać dla nas ofertę wręcz idealną. Warto w takich sytuacjach poradzić się eksperta, ponieważ są to sprawy naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. W kwestiach ubezpieczeń lepiej nie popełniać większych błędów, ponieważ mogą one nas sporo kosztować.

Nie skupiajmy się jedynie na swoim ubezpieczeniu grupowym. Przemyślmy kwestie dodatkowego ubezpieczenia. Najczęściej jest to dla nas bardzo korzystne. Ceny ubezpieczeń tego typu nie są wysokie, a więc tym bardziej warto tę opcję rozważyć i to całkiem na poważnie. Gdy ubezpieczamy się dodatkowo sami, to pamiętajmy, że zawsze mamy możliwość połączenia niektórych ubezpieczeń w pakiet. Co nam to daje? Daje to nam na pewno oszczędności. Gdy u jednego ubezpieczyciela wykupujemy kilka różnych polis, to możemy liczyć na cenę ostateczną całego pakietu zdecydowanie przyjemniejszą dla naszego portfela. Wiadomo, że każdy z nas chce co nieco zaoszczędzić i skorzystać z takich opcji. Tę sprawę także powinniśmy przedyskutować ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Jest to odpowiedni krok.

Jako radcy prawni nie mamy przecież obowiązku znajomości ofert ubezpieczeniowych. Od tego jest już ktoś inny. Nie ma chyba wśród nas osób, które znałyby się na wszystkim, prawda? Jak najbardziej zgadza się to.

Jako radcy prawni nie mamy przecież obowiązku znajomości ofert ubezpieczeniowych