W szerokiej branży ubezpieczeniowej dostępne są polisy na życie czy pojazdy. Ponadto ubezpieczenie może również obejmować jednoślady, w tym rowery. Jest to doskonałe rozwiązanie zabezpieczające użytkownika roweru przed niekorzystnymi następstwami, w tym między innymi skutkami kolizji czy kradzieży.

Czy warto decydować się na ubezpieczenie rowerowe?

W szerokiej branży ubezpieczeniowej dostępne są polisy na życie czy pojazdy

Użytkownicy rowerów coraz chętniej decydują się na wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, która jest nieoceniona w przypadku:

Jakie rodzaje ubezpieczeń rowerowych oferowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom różne rodzaje ubezpieczeń, w tym:

  1. od następstw nieszczęśliwych wypadków – tego typu ubezpieczenie rowerowe dotyczy użytkownika jednośladu. W tym przypadku obejmuje ono trwałe następstwa zdarzeń, takie jak na przykład złamania czy skręcenia kończyn. Podczas szacowania wielkości odszkodowania brany jest pod uwagę tak zwany procentowy uszczerbek na zdrowiu.
  2. od odpowiedzialności cywilnej – w tym przypadku polisa chroni użytkownika roweru przed poważnymi i przykrymi konsekwencjami kolizji czy wypadków wynikających z jego winy.
  3. od kradzieży – ubezpieczenia od kradzieży zwykle dotyczą dwóch różnych sytuacji. W pierwszym przypadku do kradzieży roweru dochodzi podczas rabunku, czyli użycia siły przez sprawcę w stosunku do właściciela roweru. Poza tym, do kradzieży może dochodzić podczas przechowywania roweru, na przykład w garażu lub w piwnicy. Zwykle wypłata roszczenia z tytuły tego typu polis obwarowana jest koniecznością spełnienia określonych dodatkowych wymagań, takich jak na przykład zamknięcie pomieszczenia, w którym ma być przechowywany rower na dwa zamki.

Na co należy zwracać uwagę, wybierając ubezpieczenie rowerowe?

Podczas wyboru konkretnej oferty należy zwracać szczególną uwagę na zakres oraz sumy ubezpieczenia

Podczas wyboru konkretnej oferty należy zwracać szczególną uwagę na zakres oraz sumy ubezpieczenia. Poza tym, niektóre polisy gwarantują wypłatę ubezpieczenia jedynie do określonej kwoty. Osoby, które wyczynowo uprawiają sport lub uczestniczą w wyścigach rowerowych powinny starannie analizować wszystkie zapisy umowy. W wielu bowiem wypadkach granica pomiędzy amatorską a wyczynową jazdą na rowerze jest trudna do określenia, lecz niesie ze sobą poważne konsekwencje w odniesieniu do polisy oraz możliwości uzyskania ewentualnego odszkodowania. Przed podpisaniem polisy należy zatem zawsze bardzo dokładnie analizować jej zapisy i zgłaszać swoje ewentualne zastrzeżenia na bieżąco.