Osoby przyjeżdżające do Polski do pracy lub w odwiedziny niemające polskiego obywatelstwa mogą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców. W życiu zdarzają się różne sytuacje, do których jeśli jest możliwość, warto się przygotować.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia dla cudzoziemców?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca pozwala zapewnić bezpieczny start osobom, które chcą rozpocząć życie w Polsce. Ubezpieczenie to skierowane jest do osób niebędących obywatelami Unii Europejskiej oraz tych, którzy nie mogą skorzystać z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca pozwala zapewnić bezpieczny start osobom, które chcą rozpocząć życie w Polsce

Polisa ta musi być wykupiona, jeśli dana osoba będzie w Polsce na dłuższy lub krótszy okres czasu. Jeśli pobyt będzie dłuższy, wówczas podstawą do wykupienia polisy jest wiza wydana na okres co najmniej 3 miesięcy lub wiza długoterminowa ważna od 3 do 36 miesięcy. Inną sytuacją kiedy trzeba wykupić ubezpieczenie, jest pobyt czasowy w Polsce albo posiadanie pozwolenia na zamieszkanie lub pracę w kraju.

Konieczność wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego pojawia się, kiedy cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przyjeżdża do kraju w celach turystycznych lub edukacyjnych.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?


Elementy, jakie objęte są przez daną polisę, zależne są od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty związane z:

  • przeprowadzeniem badań niezbędnych do postawienia diagnozy,
  • leczeniem w ambulatorium,
  • pobytem w szpitalu,
  • leczeniem u stomatologa,
  • kupnem lekarstw,
  • udzielaniem pomocy przez lekarza,
  • transportem pojazdem uprzywilejowanym do szpitala,
  • przewiezieniem do kraju zamieszkania,
  • transportem zwłok do miejsca zamieszkania.

Jak można wykupić polisę ubezpieczeniową i jaka jest jej cena?

Wiele firm ubezpieczeniowych działających na rynku oferuje ubezpieczenie zdrowotne dla osób spoza kraju. Polisę taką wykupić można przez internet na stronie danej ubezpieczalni. Dodatkowo można porównać oferty wszystkich firm w porównywarce i wybrać odpowiednią dla siebie. Płatności również można dokonać przelewem internetowym.

Cena ubezpieczenia nie jest określona z góry i najczęściej wynosi kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Wpływ na wysokość składki ma okres, na jaki polisa została wykupiona, ponieważ im jest on dłuższy, tym koszty są niższe. Z tego względu podczas wykupowania polisy dobrze jest zastanowić się, ile czasu spędzimy w kraju i w razie możliwości skorzystać ze zniżki, jaką oferuje wybrana przez nas firma ubezpieczeniowa.