Każdy praktykujący lekarz jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny sposób, w jaki ta grupa zawodowa może chronić swoje finanse przed nieoczekiwanymi zdarzeniami w pracy. Jak wybrać OC dla lekarzy ze strony iexpert.pl?  W jaki zakresie ono chroni? Na te i wiele innych pytań odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Czy każdy lekarz musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Istotą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ochrona potrzeb pacjentów w przypadku popełnienia przez lekarza błędu medycznego. Posiadanie ubezpieczenia OC jest prawnym obowiązkiem każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz każdego lekarza prowadzącego indywidualną lub grupową praktykę. Lekarze zatrudnieni w placówkach medycznych na podstawie umowy o pracę nie muszą podlegać ubezpieczeniu OC, mogą jednak dobrowolnie wykupić ubezpieczenie OC.

Każdy praktykujący lekarz jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Podstawą prawną w tej sprawie jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jednostek działalności leczniczej, które określa zakres, warunki oraz minimalną wysokość gwarancyjną obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie. Wybierając polisę, należy mieć świadomość, że ubezpieczyciele mogą w swoich ofertach oferować lekarzom ustawową gwarancję minimalną lub wyższą.

Jak wybrać ubezpieczenie OC lekarza?

Wybierając ubezpieczenie OC, należy kierować się tylko jednym aspektem – ceną. Powody są następujące: Minister Finansów w odpowiednich przepisach jasno określił zakres ubezpieczenia obowiązkowego, a suma ubezpieczenia wynosi: 75 000 zł. 350 000 € na wszystkie wydarzenia. W przypadku branży medycznej wysokość obowiązkowego ubezpieczenia OC jest zbyt niska w stosunku do ryzyk związanych z tą branżą. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły do swoich produktów ubezpieczenia dobrowolne, w których to ubezpieczający wybiera zakres ochrony i odpowiednią składkę.

Jak mogą wyglądać roszczenia pacjentów z tytułu błędów medycznych?

Każdy praktykujący lekarz jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna za błąd w sztuce lekarskiej to między innymi odpowiedzialność ekonomiczna. Odpowiedzialność finansowa wiąże się z otrzymywaniem od podmiotu odpowiedzialnego odszkodowania, zadośćuczynienia, a czasem emerytury. W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za błędy medyczne oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wypłatę szerokich odszkodowań pacjentom. Lekarze mogą podlegać regulacjom lub być zatrudniani przez instytucję, w której działają. W tym przypadku to nie lekarz, ale instytucja jest odpowiedzialna za błąd medyczny. W praktyce wygląda to tak: Szpitale, podobnie jak lekarze, posiadają obowiązkową polisę OC, która obejmuje wypłatę roszczeń pacjentów.

W jakim zakresie chroni lekarza obowiązkowe OC?

Z uwagi na niewystarczającą ochronę wykonywanego zawodu lekarza może być konieczne odszkodowanie z własnej kieszeni. Rozporządzenia Ministerstwa Finansów określają wysokość i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy. Dlatego każde obowiązkowe ubezpieczenie OC musi być zgodne z przepisami, a składka uzależniona jest (między innymi) od specjalizacji. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wyróżnia trzy grupy ryzyka i przypisuje im specjalizacje.

  • Największe ryzyko zawodowe lekarzy wiąże się z następującymi specjalnościami: chirurgia, z pacjentami w stanie bardzo poważnego zagrożenia życia, takimi jak medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia;
  • Umiarkowana specjalizacja ryzyka zawodowego związana ze świadczeniem usług stomatologicznych,
  • Minimalny stopień ryzyka odpowiedzialności cywilnej lekarza dotyczy innych specjalności,