Ubezpieczenie jest niezbędne dla każdego z nas. Gdy z powodu choroby, ciąży, wieku bądź innych powodów nie będziemy mogli pracować i tak zostaną nam zapewnione pieniądze, które będziemy otrzymywać od ZUS-u przez dany okres czasu. Oprócz tego nigdy nie wiemy, co może wydarzyć się w naszym życiu. Nawet w pracy czy domu może stać nam się krzywda, dlatego warto posiadać ubezpieczenie, które, chociażby pokryje koszty naszego leczenia i rehabilitacji.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe lekarzy

Ubezpieczenie OC przeznaczone jest zarówno dla lekarzy, jak i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną działalność lecznicza. Tego typu ubezpieczenie ma na celu zapewnienie lekarzowi oraz jego rodzinie odpowiednie zabezpieczenie finansowe w przypadku nastąpienia jakichś nieprzewidzianych okoliczności. Każdy lekarz lub dentysta do maksymalnie jednego dnia przed rozpoczęciem działalności leczniczej ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. 

Ubezpieczenie jest niezbędne dla każdego z nas

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy?

Ten rodzaj ubezpieczenia dla lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/) chroni pracownika w zakresie powstałych na skutek błędów medycznych uszczerbki na zdrowiu pacjenta. Jeżeli nastąpi jakiś błąd medyczny, to wypłata środków zostanie skierowana prosto do poszkodowanego pacjenta. Jednakże musimy pamiętać, że jeśli kwota odszkodowania czy też zadośćuczynienia, która została wcześniej orzeczona przez sąd jest większa od sumy, jaką gwarantuje polisa, pozostałą należność musi pokryć lekarz.

Istotne aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze obowiązkowego ubezpieczenia OC

Gdy szukamy najlepszej oferty ubezpieczenia, powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim:

  • ograniczenia wyłączenia odpowiedzialności
  • wysokość oferowanej sumy gwarancyjnej
  • możliwość kupna dodatkowych opcji.

Dobrowolne ubezpieczenie dla lekarzy

Ubezpieczenie jest niezbędne dla każdego z nas

Ten rodzaj ubezpieczeni przeznaczony jest dla lekarzy, którzy w ramach praktyki wykonują działalność leczniczą. Oprócz tego nad jego wyborem powinni zastanowić się lekarze, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie lub też umowy o pracę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności świadczone przez lekarza albo dentystę w ramach:

W przypadku kiedy lekarz nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia, a wyrządzi on szkodę na zdrowiu osoby trzeciej, będzie zmuszony do pokrycia kosztów odszkodowania i zadośćuczynienia osobiście.

Dlaczego warto, aby lekarz posiadał ubezpieczenie?

Przede wszystkim zadaniem obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest zabezpieczenie lekarza i lekarza dentysty przed samodzielnym pokrywaniem kosztów odszkodowania lub zadośćuczynienia dla poszkodowanego pacjenta (https://www.bezpiecznasprzedaz.pl/jak-wyglada-kwestia-obowiazkowosci-ubezpieczen-lekarzy/). W Polsce tego typu ubezpieczenie dla lekarzy jest obowiązkowe. Oprócz lekarzy w naszym kraju obowiązkowe ubezpieczenie musi posiadać również, np.:

  • adwokat
  • detektyw
  • księgowy
  • notariusz
  • radca prawny
  • architekt

Podsumowanie

W zawodzie, jakim jest lekarz nie trudno o jakiś niespodziewany wypadek. Mogą się ona zdarzyć nawet najlepszym dentystą i lekarzom, którzy maja za sobą już dobre kilka lat pracy w zawodzie. W związku z tym warto posiadać zarówno konieczne ubezpieczenie OC, jak i to dobrowolne. Istnieje od groma ciekawych i korzystnych dla nas ofert ubezpieczeń, prowadzonych za pośrednictwem zaufanych firm, które zajmują się tym na co dzień, więc każdy lekarz powinien znaleźć coś dla siebie. Pamiętajmy, że nawet gdy na początku nie możemy znaleźć odpowiedniej dla siebie oferty, to warto dalej jej szukać, gdyż zapewni ono nam, a także naszej rodzinie dobre zabezpieczenie finansowe.