Lekarze to grupa zawodowa, która niesie pomoc innym ludziom w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Jednak wykonywanie tego zawodu wiąże się również z wielką odpowiedzialnością i ryzykiem popełnienia błędu medycznego. Dlatego lekarze powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub ich rodzin. W tym celu warto skorzystać z oferty ubezpieczeń lekarzy, które zapewniają ochronę w przypadku wystąpienia szkody z tytułu wykonywania zawodu.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, każdy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi lub jego spadkobiercom w związku z niewłaściwym wykonaniem świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie OC lekarza obejmuje również koszty obrony prawnej i sądowej.

Lekarze to grupa zawodowa, która niesie pomoc innym ludziom w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza wynosi 100 tys. euro na jedną szkodę i 300 tys. euro na wszystkie szkody w ciągu roku. Lekarz ma obowiązek zgłosić każdą szkodę do ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od jej powstania lub dowiedzenia się o niej. W przypadku niezawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza, grozi mu kara grzywny do 30 tys. zł.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza

Obok obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza, istnieje również możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza, które zapewnia szerszy zakres ochrony i wyższe sumy gwarancyjne. Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza jest przeznaczone dla:

 • lekarzy nieposiadających indywidualnej praktyki lekarskiej, zatrudnionych na etat, umowę zlecenia lub wolontariat,
 • lekarzy posiadających indywidualną praktykę lekarską z zawartym ubezpieczeniem obowiązkowym.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza może obejmować m.in.:

Lekarze to grupa zawodowa, która niesie pomoc innym ludziom w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

 • szkody powstałe w wyniku błędów diagnostycznych, terapeutycznych lub chirurgicznych,
 • szkody powstałe w wyniku zakażenia pacjenta przez lekarza,
 • szkody powstałe w wyniku naruszenia tajemnicy lekarskiej lub prawa do prywatności pacjenta,
 • szkody powstałe w wyniku niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • szkody powstałe w wyniku udzielania pomocy doraźnej poza miejscem pracy.

Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza może być również rozszerzone o dodatkowe opcje, takie jak:

Inne ubezpieczenia lekarzy

Poza ubezpieczeniem OC lekarza, istnieją również inne ubezpieczenia lekarzy, które mają na celu zabezpieczyć ich interesy i dobrostan. Niektóre z nich to:

 • ubezpieczenie utraty dochodu lekarza – wypłaca świadczenie pieniężne w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią lekarzowi pracę zawodową,
 • ubezpieczenie NNW lekarza z ryzykiem HIV i WZW – pokrywa następstwa nieszczęśliwych wypadków rozszerzone o zachorowania na HIV i WZW,
 • ubezpieczenie zdrowotne lekarza – zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej w ramach sieci placówek partnerskich,
 • ubezpieczenie na życie lekarza – wypłaca odszkodowanie rodzinie lub spadkobiercom lekarza w razie jego śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Podsumowanie

Ubezpieczenia lekarzy to nie tylko obowiązek prawny, ale również sposób na zapewnienie sobie spokoju i bezpieczeństwa w wykonywaniu zawodu. Dzięki odpowiednio dobranym ubezpieczeniom, lekarze mogą skupić się na swojej pracy i pomocy pacjentom, nie martwiąc się o ewentualne konsekwencje finansowe czy prawne. Ubezpieczenia lekarzy są dostępne w różnych wariantach i zakresach, dlatego warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać tę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.