Aktywność fizyczna w górach może być źródłem radości i przyjemności. Pociąga ona jednak za sobą ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, w tym choćby nagłego załamania pogody, wychłodzenia ciała, upadku z wysokości czy złamania kończyny. Z tego powodu przed wyjazdem warto zadbać o swoją ochronę i wykupić godne polecenia ubezpieczenie w góry (więcej o ubezpieczeniu: https://bezpiecznypowrot.pl/).

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie w góry?

Jak wspomniano powyżej, każdy wyjazd w góry wiąże się z podejmowaniem określonego ryzyka. Jest ono wyższe w przypadku alpinistów i taterników oraz nieco niższe w przypadku turystów pozostających na łatwych szklakach. Niemniej jednak w obu przypadkach może dochodzić do groźnych dla zdrowia i życia zdarzeń. Wówczas konieczna jest specjalistyczna pomoc, której koszty mogą być pokrywane z polisy.

Jakie sytuacje powinna obejmować polisa?

Zakres każdej polisy powinien być uzależniony od:

  • rodzaju podejmowanej aktywności,
  • kierunku wyjazdu.


Nie można bowiem zapominać o tym, że na terenie kraju specjalistyczna pomoc ratownicza finansowana jest z budżetu państwa. Poza granicami Polski koszty akcji ratunkowej zwykle spadają na sprawców zdarzenia. W tym wypadku należy podkreślić, że konieczność zaangażowania w pomoc śmigłowca pociąga za sobą znaczne koszty, które mogą być pokrywane właśnie z wykupionej polisy.

Jakie elementy powinna zawierać polisa?

Godna polecenia polisa powinna uzgadniać koszty:

  1. ratownictwa górskiego – czyli samej akcji ratowniczej prowadzonej w górach.
  2. skutków następstw nieszczęśliwych wypadków
  3. ewentualnej rehabilitacji.

Poza tym, firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom możliwość poszerzenia zakresu polisy. Zakres ten powinien uwzględniać między innymi destynację. W różnych państwach koszty akcji ratunkowej oraz leczenia mogą być bowiem odmienne. Poza tym, dobre ubezpieczenie w góry powinno brać pod uwagę rodzaj podejmowanej aktywności. Inne zagrożenie niesie bowiem ze sobą spacer po łatwych trasach, a inne związane jest ze wspinaczką wysokogórską. Każda polisa powinna zawierać informacje na temat kosztów koniecznego leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji czy transportu medycznego. Poza tym, niektóre polisy posiadają dodatkowe zapisy, które są związane z podejmowaniem wyższego ryzyka związanego z daną aktywnością. W tym przypadku koszt produktów może być zdecydowanie wyższy. Poza tym, podczas analizowania umowy dotyczącej danej polisy należy starannie analizować każdy zapis. W przeciwnym razie może się okazać, że wypłata odszkodowania będzie utrudniona lub niemożliwa z powodu braku spełnienia określonych wymagań.