Ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC zawodowe zabezpiecza przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością zawodową. W niektórych zawodach obowiązek ten jest wymagany przez prawo, a doskonałym przykładem są ubezpieczenia adwokatów. Takie ubezpieczenie pozwala ochronić ich przed konsekwencjami błędów w pracy i ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów.

czytaj dalej