Ubezpieczenie OC radcy prawnego – czym jest i dlaczego warto je mieć?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) radcy prawnego jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego, kto wykonuje ten zawód na terenie Polski. Polisa chroni zarówno radcę prawnego, jak i jego klientów przed finansowymi konsekwencjami błędów i zaniedbań popełnionych podczas wykonywania czynności zawodowych. Czym dokładnie jest OC radcy prawnego i co obejmuje?

czytaj dalej

Ubezpieczenie radcy prawnego – co należy wiedzieć?

Dzisiaj skupimy się na zagadnieniu ubezpieczenia radcy prawnego. Poruszymy aspekty, które są istotne dla osób wykonujących ten zawód. Omówimy zakres ochrony, minimalne sumy gwarancyjne, zmienne koszty polisy oraz możliwość jej rozszerzenia. Zwrócimy także uwagę na ograniczenia i wyjątki w ochronie, proces wykupienia polisy oraz jej wpływ na postrzeganie radcy prawnego […]

czytaj dalej

Dlaczego radca prawny musi być ubezpieczony?

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych każda osoba świadcząca usługi radcowskie musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Co ważne, radca musi być ubezpieczony jeszcze zanim rozpocznie swoją praktykę. Oznacza to, że konieczne jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej na dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności. Bez takiej polisy radca prawny nie może wykonywać swojego zawodu. […]

czytaj dalej

Praktyczne informacje dotyczące ubezpieczenia radców prawnych

Ubezpieczenia radców prawnych – co się pod nim kryje? Wydaje się to pojęcie nieco tajemnicze oraz skomplikowane, ale wcale takie nie jest. Ubezpieczenie OC radców prawnych jest ubezpieczeniem zawodowym. W razie wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej, pokrzywdzony otrzymuje zadośćuczynienie właśnie z tej polisy. Jest to bardzo ważne zarówno dla jednej, jak […]

czytaj dalej